Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog de INGOBOKA

Jambo News, urugero rw'intutumba y'ubuhezanguni mu rubyiruko rwiyita "abahutu"? Byaba biteye inkeke?

22 Novembre 2016 , Rédigé par INGOBOKA

Ku italiki ya 10 uguhyingo uyu mwaka, Claudine Kuradusenge yanditse inyandiko iteye kwibazwaho cyane. Cyane cyane ko yanditswe n'umunyarwandakazi uba hanze nk'impuni, akayandika mu kinyamakuru cy'urubyiruko rusa n'urwigaragaza nk'abahutu mbere yo kuba abanyarwanda.

Munyandiko ye arinubira ko hari abanyarwanda bafashwe nabi, ndetse bakarobanurwa kugeza mu makuba twagize twese. Ni ikintu cyiza ndetse cyo gushimwa. Mu nyandiko ye aramagana ibintu byinshi bifite ishingiro. Ariko hariho akabya cyane, ndetse akerekana ko ibyo arega abayobozi b'u Rwanda byo kuvangura amoko, ahubwo babisangiye kandi rwose abishyigiye!

Iyo akoresha amagambo nka "hutu diaspora", "hutu identity" agaragaza ko asangiye n'abayobozi b'u Rwanda ingengabitekerezo y'amacakubiri mu banyarwanda, ku buryo uwamuha umwanya n'uburyo bwo kuyobora iguhugu yakwimakaza nyine abahutu, abatutsi nabo bakimyiza imoso, muri gahunda yo kwihora cyangwa y'iringaniza!

Biteye impungenge cyane kubona urubyiruko rw'u Rwanda rukiri mu mitekerereze nk'iyi yashaje. Nta "hutu diaspora" ibaho, nta "hutu identity ibaho" nk'uko "tutsi diaspora ibaho", nta "tutsi identity ibaho". Nta nibyigeze bibaho. Kubivuga no kubyemeza bigaragaza ubujiji cyangwa ubutagondwa bushingiye ku ngengabitekerezo bigoramye no ku marangamutima, ariko nta kuri bishingiyeho. Kimwe no kuvuga harimo "hutu community" cyangwa "tutsi community"! Ibi ni ugushandika amasano n'amateka atabaho, kandi atarigeze abaho.

Kuko, nta bumwe bubaho, nta buzabaho nta n'ubwigeze bubaho hagati y'abiyita abahutu cyangwa abatutsi. Muti kuki : ubumwe bw'abantu cyangwa agatsiko k'abantu aba n'aba, bufite ikiburanga umuntu adashobora kwibeshyaho, icyo kintu cyangwa ibyo bintu bikaba nyine ari n'abyo bigaragaza ko abo bantu bahuje. Iby'ingenzi muri ibyo bintu ni ibi bukurikira : umuco gakondo, imihango, imigenzo n'ibizira, ururimi, inkomoko (intara n'abakurambere).

Nyamara ibi byose abanyarwanda barabisangiye, abahutu ntibafite ibyabo bihariye, abatutsi nta mwihariko wabo bafite. Hari abantu bihaye gushaka kubaka imipaka hagati y'abanyarwanda ariko ibi bintu ntibishobora kubahira. Leta y'u Rwanda ibifitemo uruhare runini cyane aho yatangiye ivangura inzirakarengane n'abacikacumu ba jenoside yabaye mu gihugu cyose, igakora mu nda abanyrwanda bose.

Twibutse ko ijambo 'jenoside yakorewe abatutsi" ari ijambo ryakoreshejwe nyuma cyane y'uko abanyarwanda ubwabo bakoreshaga "jenoside yakorewe abanyarwanda". Iki kikaba ari icyemezo cyo kurengera inyungu za politiki y'agatsiko k'abantu bagize uruhare rukomeye muri aya marorerwa. Kikaba mu by'ukuri ntaho gihuriye no kwimakaza abatutsi no gupyinagaza abahutu.

Ni ukuvuga ngo, uru rubyiruko rutagize aho ruhuriye n'aya marorerwa n'ubwo yarugizeho ingaruka, ntabwo rugomba kwinjira miri iyi mitekerereze n'imyifatire y'abantu bafite ibyo bicyeka bashishikajwe no kwikingira ikibaba. Kuko arirwo Rwanda rw'ejo, ahubwa rugomba gushishikrira kuzimakaza ukuri kw'amateka igihe rwo rwagize mu bihe byo kuyobora igihugu. Ukuri kukaba ari uko abatutsi batsembwe bazira ko ari abatutsi, abahutu bagatsembwa bazira ko ari abahutu. Ko mu mpande zombi habayemo abicanyi n'inzirakarenga. Ko abacanyi bose uko bakabaye bagomba kubihanirwa. Kandi ko inzirakarengane zose uko zakabaye zigomba kurenganurwa. Nibwo buryo bwonyine buzatuma abanyarwanda bongera bagasabana.

Ariko nyuma y'iyi nyandiko ya Jambo News umenya iyi nzira icyiri kure cyane. Birenda gutuma nifuza ko ya gahunda ya ndi umunyarwanda nanjye ntemera yagera kuri uru rubyiruko

Partager cet article

Repost 0

Commenter cet article