Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog de INGOBOKA

Gutanga Umwana ho icyiru, impongano, inshungu, indishyi cyangwa ingurane, biri mu murongo w'umuco karande nyarwanda nyafrika...ntabwo ari ishyano riguye!

21 Octobre 2016 , Rédigé par INGOBOKA

Mu minsi ishize, umuryango wiciye undi, watanzeho umwana wawo, icyiru, nk'inshungu isimbura abo wishe. Iki gikorwa cyateye benshi mu banyarwanda gucika uruhondogo, ndetse bamwe baracyamagana.

 

Nyamara mu muco karande w'abanyafrika n'abanyarwanda, ubu ni uburyo bwakoreshwaga cyane mu gucyemura inzika zashoboraga kumunga imiryango! Muri Afrika kimwe no mu Rwanda rwo hambere, nta buroko bwabagaho! Ibi byazanywe n'umwaduko w'abazungu n'abarabu! Bitavuga ko nta buryo bwo guca no kurangiza imanza bwabagaho. Muri icyo gihe, ihame ry'ubutabera, ni uko umuntu yahabwaga mu gipimo nawe yatanze : "akebo kagerrwa mu kandi". 

 

Ni ukuvuga ngo iyo umuryango wicirwaraga, uwishe nawo watangaga umuntu wo kwica! Uwibwe inka, agasubizwa umubare w'inka yibwe! Ubibwe imyaka, nabyo bikaba uko! Ariko mu rwego rw'ibyaha by'amaraso, byashoboraga kugora, kuko ntabwo byari byoroshye gutanga umuntu ngo ajye kwicwa, n'ubwo byabaga ari ugutanga icyiru. Birumvikana ko abantu bifataga, ibi bikaba byarateraga inzangano n'inzika hagati y'abaturanyi n'imiryango yagiranye icyo kibazo!

 

Abakurmbera bacu rero, nabo bari abantu bazi ubwenge, bashoboraga gutetkereza ku bibazo byabo, bakabona ibsubizo binyuze buri wese! Niyo mpamvu, mu muco karande hajemo agashya, maze hakemezwa ko niba umuntu yiciwe, uwamwiciye amushumbusha undi (umwana, umugabo, umugore...), kugirango afate umwanya uwo uwishwe yari arimo! Bivugwa ko bimwe mu bihugu byari uwo muco, umuntu watanzweho inshungu, yahindurwaga umucakara. Mu Rwanda siko byari bimeze. Mu Rwanda, umwana yabaga umwana mu rugo! Umugore akaba umugore. Umugabo akaba umugabo! Ndetse uyu muco wo gutanga ho icyiru umuntu ngo asimbure mu mwanya no mu bikorwa uwishi, biri mu ntangiriro y'umuhango wo kubandwa, kuko uwabanzwe uwo ariwe wese azira kumena amaraso.

 

Muri macye rero, ubu buryo bwo kurangiza imanza bwari bwiza kuko uwazize akarengane yahabwaga indishyi imeze nk'icyo yabuze - bitabijjije kwongeraho indishyi y'akababaro - maze ikunga abantu n'imiryango. Mu Rwanda rero, nta bucakara bwigeze bubaho bushingiye kuri ubwo buryo cyangwa ubundi ubwo aribwose! Cyakora, uwo muco ubu wasimbuwe n'amategeko mashya yaduhumekewemo n'abazungu, twiyemeza kutazongera gukurikiza no gukurikira gakondo! Ariko nanone, ababikora mu buryo bwiza, jye numva baba abo gushimwa! Nsanga nta mpamvu abanyarwanda batasubiza amaso inyuma, bakareba ibyiza bya gakondo byabo, bikinjizwa mu buryo bw'ubu bwo kurangiza ibibazo!

 

Tugarutse kuri mpaka zavuye kuri gikorwa cyabaye mu Rwanda, ese hari impamvu abantu bagira impungenge? Hari abavuga nka radio ya FDU-Inkingi ko uwo mwana atangiwe kuba umuja wa nyir'ukumuhabwa. Nibyo koko, amategeko mashya, n'imyumvire mishya y'ubu, umuntu yabona ko uriya yabangamiwe mu burenganzira bwe, kuko asa n'aho agiye kwishyura ibyo se yakoze! Ibi rero byatera ikibazo, cyane cyane ko na Perezida Paul Kagame asa n'aho yaciye iteka ko abana b'abishe (abahutu gusa), bagomba kwishyura ibyo ababyeyi babo bakoze! Tukaba rero tudashyikira ko umucokarande mwiza ukoreshwa mu nyungu za politiki zo gukandamiza bamwe muri rubanda!

Partager cet article

Repost 0

Commenter cet article